Binex SGSC

Event date: 

Friday, 23 February, 2018 - 08:30 to Sunday, 25 February, 2018 - 22:30

Beste schapen en geiten liefhebbers,

 

Van vrijdag 23 tot zondag 25 februari  vindt de Binex van de SGSC plaats! Deze keer gaan wij het naar het schapen eiland van Nederland: Texel!  
 

Het programma voor dit geweldige weekend is als volgt:

 

Vrijdag:

-       In de ochtend bezoeken we de Schaapskooi in Bergen: De schaapskooi is gebouwd in opdracht van natuurbeheer PWN. In de schaapskooi lopen Kempische heideschapen die zich bezighouden met het in stand houden van onze duinen. Wij zullen hier alles te horen en te zien krijgen over deze organisatie.

 

-       Vrijdagmiddag bezoeken we kaasboerderij Klaverkaas in Nieuwe Niedorp. Hier worden verschillende kazen geproduceerd die tegenwoordig niet weg te denken zijn uit de winkelschappen. De afgelopen jaren is het bedrijf enorm gegroeid en heeft nu drie verschillende productielijnen. Wij zullen een rondleiding krijgen over dit bedrijf die naast de kaasmakerij maar liefst 2100 geiten heeft.

 

 

-       Het derde bedrijf dat we die dag bezoeken is Veno in Goorn. Veno is een specialist in schapen- en geitenstalinrichting. We krijgen hier een rondleiding en informatie over dit bedrijf.

 

We overnachten in een scoutinggebouw in Julianadorp. Daar kunnen we ’s avonds gezellig spelletjes spelen.

Zaterdag:

-       In de ochtend zullen wij met de boot naar Texel gaan voor het bedrijf Hoeve vrij en blij. Dit zegt je misschien niet gelijk zo veel maar dit is het bedrijf van boer Jan (en Rianne) van Boer zoekt vrouw! Sinds het tv programma is het stel gelukkig gebleven en heeft zojuist het gezin uitgebreid met een kleintje. Hoeve Vrij & Blij is een divers melkschapenbedrijf waar je kan zien wat een echt modern boeren bedrijf inhoudt. Het bedrijf maakt verschillende soorten schapenkaas en verkoopt in de boerderij winkel ook nog eens vlees. Op het moment dat we langs gaan zitten ze vol op in de lammertijd dus is er genoeg te zien.

 

-      Hierna zullen wij door gaan naar het bedrijf  de Waddel gelegen in het oeroude Hoge-Berggebied op Texel. Het is een bedrijf met 500 Texelaar ooien die deels gemolken worden, waar dan eigen kaas van wordt geproduceerd. Daarnaast houdt de Waddel zich intensief bezig met het stamboek van de Texelaarfokkerij.

 

 

Daarna zullen we gaan genieten van het Texelse strand en de vuurtoren van Texel bezichtigen. In de avond uurtjes gaan we het nachtleven van Den Burg verkennen!!

 

Zondag:

-       ’s Ochtends varen we met het bootje weer terug naar het vaste land. Waar we een nog nader te bepalen excursie hebben gepland.

-      Om de Binex goed af te sluiten gaan we bij het thuisfront van onze voorzitter op bezoek. Bij Andre thuis hebben ze 50 boerentexelaars en 35 MRIJ koeien. Natuurlijk kan hij ons er ontzettend veel over vertellen.  

Ten slotte zullen wij weer richting Wageningen rijden, waar we rond etenstijd verwachten aan te komen.

 

De maximum prijzen voor de Binex zijn als volgt:

Lid SGSC + lid ''De Veetelers'':                 €58,-

Niet lid SGSC + lid ''De Veetelers'':         €75,-

Lid SGSC + niet lid ''De Veetelers:           €73,-

Niet lid SGSC + niet lid ''De Veetelers'':  €88,-

 

Inschrijven voor de Binex kan vanaf zaterdag 20 Januari om 2 uur middags , via de online inschrijflijst op het Veetelersforum http://www.veetelers.nl/nl/events/binex-sgsc-2 .Mensen die zich niet kunnen inschrijven op het Veetelersforum, kunnen vanaf zaterdag 20 februari, 2 uur middags een e-mail sturen naar veetelers.SGSC@wur.nl. Onderwijsverplichtingen gaan altijd voor. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele consequenties.

 

Met blatende en mekkerende groeten,

 

 het SGSC-bestuur

 

​​************************************English **********************

 

Dear goat and sheep lovers,

 

From friday 23 till sunday 25 februari  the Binex of the SGSC will take place! This time we will visit the island of the sheep in the Netherlands: Texel!  

 

The programm for this great weekend is as follows:

 

Friday:

-       In the morning we will visit the Sheepfold in Bergen: this was built on behalf of the dutch nature management foundation. The sheepfold houses Kempian moors that help with the conservation of the Dutch dunes. We will hear and see everything about this organisation.

-       On friday afternoon we will visit cheese farm Klaverkaas in Nieuwe Niedorp. Here, different kinds of cheeses are produced that are indispensable from the supermarket. Last years the company has grown tremendously and currently has three different production lines. We will get a tour on the goat milking company that houses 2100 goats.

-       The third company we will visit is Veno in Goorn. They are a specialists in sheep and goat barn equipment.

 

We will spent the night at a scoutshome in Julianadorp where we will play games in the evening!

Saturday:

-       In the morning we will take the boat to wadden island Texel to visit Hoeve Vrij en Blij. This is the company of farmers Jan en Rianne, who have been on a tv dating show for farmers a few years ago! Since the tv show they have been together and recently Rianne has delivered a wonderful healthy baby. Hoeve Vrij en Blij is a diverse company where they milk sheep, t​hey make different kinds of cheese and even sell their own lamb meat in their farm shop. At the moment we will visit, they will be in de middle of their lambing season, so we will see a lot of cute little lambs!​

-     Hereafter, we will continue to sheep farm  de Waddel,which is situated in the ancient Hoge-Berggebied on Texel. It is a farm that milks 500 Texelaar ooien, which normally is used for meat only. De Waddel is also very active in the Texelaar studbook, so they can tell us something about genetics.

 

In the evening we will visit the Texel beach and have a nice view on the lighthouse on Texel. We will also explore Texels nightlife!​

Sunday:

-      In the morning we will take the boat back to the mainland. Where we have an excursion yet to be determined, more information will follow.

- In order to close the Binex properly, we visit the home of our chairman. At Andre's home they have 50 Texelaars and 35 MRIJ cows. Of course he can tell us a lot about it.

Finally, we will drive to Wageningen again, where we expect to arrive late in the afternoon.

 

The maximum prices for the Binex are as follows:

Member of the SGSC + member '' De Veetelers '': € 58, -

Not member SGSC + member '' De Veetelers '': € 75, -

Member of SGSC + not member '' De Veetelers: € 73, -

Not member SGSC + not member '' De Veetelers '': € 88, -

 

Registration for the Binex is possible from Saturday 20 January at 2 PM onwards, by filling in the online registration list on the Veetelersforum http://www.veetelers.nl/nl/events/binex-sgsc-2. People who can not register at the Veetelersforum can send an e-mail to veetelers.SGSC@wur.nl from Saturday 20 February, 2 PM onwards. Mandatory education hours always come first. You are responsible for the consequences

 

Kind regards,

The Board