Inspiration Dinner NZV

Event date: 

Thursday, 19 April, 2018 - 17:45 to 22:30

Welke runderen (blijven) passen in de natuur-inclusieve veehouderij?

Runderrassen zijn er in vele soorten en maten. Voor de melkveehouderij in Nederland is er door de jaren heen meer en meer gefokt op ‘melktypische’ kenmerken. Is de genetische variatie daardoor teruggelopen? En nu zowel veehouders als maatschappij meer en meer inzetten op natuur-inclusieve landbouw, welke rassen en kenmerken passen daar dan het beste bij?

De NZV organiseert dit Inspiration Dinner samen met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH). 
De SZH heeft als doelstelling de variatie onder de landbouwhuisdieren in Nederland te behouden en te voorkomen dat oorspronkelijke rassen uitsterven.

Onder het genot van een driegangenmenu zal aan tafel gedebatteerd worden over het thema, onder aansturing van discussieleider Sipke-Joost Hiemstra, Directeur Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN).

Drie sprekers zullen een voorzet geven voor de discussie:

 • Richard Crooijmans - Universitair docent Animal Breeding and Genomics Wageningen University & Research
  Genetische diversiteit in runderrassen van commercieel en primitief tot oerrund
   
 • Maurits Tepper - Agrarisch ondernemer in Gronings natuur en landschap
  The Comeback Cow!
   
 • Sijne van der Beek - manager innovatie CRV
  Conserveren of selecteren: hoe fok je toekomstbestendig?

Locatie 
Boerderij Veld & Beek, Fonteinallee 33, 6865 ND Doorwerth

Tijden: welkom vanaf 17.45, aanvang 18.05 en afronding ±22.15 uur

Kosten
€35 - voor NZV-leden en donateurs SZH
€45 - voor niet leden 
€17,50 - voor studenten

Maximaal 40 deelnemers. Vol = vol.

Eventuele carpool vanuit Wageningen:
Om deelname door o.a. WU-studenten dierwetenschappen te vergemakkelijken wordt in het aanmeldformulier de optie geboden om aan te geven of deelnemers:
a. gebruik willen maken van carpool
b. carpool kunnen aanbieden.

Let op: de parkeermogelijkheden bij de locatie zijn beperkt. Indien mogelijk zou het praktisch zijn voor wie lokaal woont om op de fiets komen en voor wie van verder komt, te bekijken of carpool mogelijk is.

Inschrijven kan via de volgende link: https://www.nzvnet.nl/over-nzv/inspiration-dinner/