ALV PFC

Event date: 

woensdag, 27 september, 2017 - 19:00 tot 23:00

 

Bij deze willen we jullie van harte uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering van de Paarden Fokkerij Club (PFC), ondervereniging van studievereniging “De Veetelers”. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom. De ALV vindt plaats op woensdag 27 september in zaal C103 in het Forum. De agenda is in de bijlage terug te vinden.

 

Het programma is als volgt:

19.00u           Ontvangst met koffie, thee en lekkernij

19.30u           Aanvang ALV

20.30u           Pauze

20.45u           Presentatie Bart Ducro: "Een gezond paard start in de fokkerij"

21.45u           Borrel

 
Voor de pauze bespreken we het afgelopen jaar. Hierbij wordt in het jaarverslag toegelicht welke excursies en activiteiten we hebben georganiseerd en ook worden de financiën toegelicht. Ook kijken we vooruit naar het komende collegejaar 2017-2018. Natuurlijk zal de bestuurswissel niet ontbreken! Charlotte Franken, Floor Smorenburg en Vera Joustra zullen het bestuur verlaten. Joanne Tijssen en Carmen Noordijk zullen tijdens de ALV worden voorgesteld.

Voor onze nieuwste PFC leden is het bijwonen van onze ALV de kans om meer te weten te komen over hoe het er bij de PFC aan toe gaat. Tevens wordt het overzicht van onze leuke excursies van dit jaar bekend gemaakt! Uiteraard kun je tijdens de ALV ook lid worden van de PFC.

We hopen jullie allemaal te zien op woensdag 27 september! 

 

Met hinnikende groetjes,
Het PFC bestuur

 

 

***English version***

 

Dear Equestrians,

 

We would like to invite you to the annual General Member Meeting of the Paarden Fokkerij Club (PFC) subassociation of study association "De Veetelers". This GMM will take place on Wednesday the 27th September in room C103 in the Forum building. The agenda can be found in the attachments.

 

The program of the evening is:

19.00u           Opening with coffee, tea and cake

19.30u           Start of GMM 

20.30u           Break

20.45u           Presentation from Bart Ducro

21.45u           Drinks

 

Before the break we will discuss the past year, which excursions did we organise? What is our financial state of play? We will also look forward to the coming year (college year 2017-2018) and of course a board change will take place as well. 

For our new PFC members the GMM is a great opportunity to get to know the PFC and find out about the activities we organise throughout the year. If you want to become a member of the PFC you can also subscribe this evening.

If you want to attend our GMM as a non-Dutch speaker we would appreciate it if you would inform us before September 20th in order for us to prepare the GMM in English, and Bart Ducro to prepare the presentation in English.

 

Kind regards,

The PFC board