De Sponsorcie is verantwoordelijk voor het werven van sponsoren voor het Twaalfde Lustrum. Als lid van de Sponsorcie denk je na over welke bedrijven je kunt benaderen en welk sponsorpakket bij welke sponsor pakt. Verder zul je veel contact hebben met verschillende bedrijven en oud leden. De Sponsorcie biedt je de kans je bestaande relaties met bedrijven te verstevigen en nieuwe relaties te creëren.