De Symposiumcie organiseert een symposium ter ere van het 60 jarige bestaan van de Veetelers. De Symposiumcie bedenkt een thema waarom het symposium zal draaien. De Symposiumcie van het tiende lustrum heeft als thema "Een keten vol kansen" gekozen, hier hebben zij de kansen van de Nederlandse veehouderij centraal gesteld. Het symposium bestaat uit een middag- en avonddeel waarop verschillende sprekers uit de sector hun visie zullen geven binnen het thema. Geef je op via het formulier.

 

Afbeelding zonder bijschrift