Opstart Thesis/Stage

Informatie Opstart Thesis/Stage

In de Master is het niet altijd even duidelijk: de thesis. Hoe moet je aan de slag, wanneer moet je beginnen en bij wie moet je zijn? Om jullie hiervoor een richtlijn te geven hebben alle leerstoelgroepen deze vragen voor jullie beantwoord. Voor beschikbare onderwerpen van alle leerstoelgroepen kan men deze website bezoeken: http://tip.wur.nl

Adaptation Physiology Group (ADP)
Contactpersoon thesis: Wouter Hazeleger (t/m mei 2017, daarna: Nicoline Soede)
Contactpersoon stage: Wouter Hazeleger
Start organisatie thesis: Uiterlijk 6 maanden voor gewenste begindatum.
Presentatie thesis proposal: Nee
Verdere informatie, inclusief Study Guide Thesis en Study Guide Internship, is hier te vinden.

Animal Breeding and Genetics (ABG)
Contactpersoon thesis: Bart Ducro (Richard Crooijmans als backup)
Contactpersoon stage: Bart Ducro
Start organisatie thesis: Elk moment in overleg met begeleider (opstarten in vakantieperiode niet mogelijk).
Presentatie thesis proposal: Ja
Meer informatie is hier te vinden.

Animal Nutrition Group (ANU)
Contactpersoon thesis: Yvonne van Holland
Contactpersoon stage: Yvonne van Holland
Start organisatie thesis: Graag 6 maanden voor beoogde aanvangstijdstip
Presentatie thesis proposal: Wel een Mami
Meer informatie is hier te vinden.

Animal Production Systems Group (APS)
Contactpersoon thesis: Imke de Boer (Afspraak maken via secretariaat (Ymkje.tamminga@wur.nl))
Contactpersoon stage: Imke de Boer (Afspraak maken via secretariaat (Ymkje.tamminga@wur.nl))
Start organisatie thesis: Uiterlijk 6 maanden voor beoogde aanvangstijdstip
Presentatie thesis proposal: Ja
Meer informatie is hier te vinden.

Aquaculture and Fisheries (AFI)
Contactpersoon thesis: Johan Verreth
Contactpersoon stage: Johan Verreth
Start organisatie thesis: Uiterlijk 3 maanden voor beoogde aanvangstijdstip
Presentatie thesis proposal: Ja
Verdere informatie staat vermeld in de AFI Course Guide. 

Behavioural Ecology Group (BHE)
Contactpersoon thesis: Bonne Beerda (Nienke Huisman in de CC). Als al duidelijk is welk onderwerp de student wil behandelen mogen ook de overige begeleiders (Bas Rodenburg, Camilla Hinde en Marc Naguib) benadert worden.
Contactpersoon stage: Bonne Beerda (Nienke Huisman in de CC). Als al duidelijk is welk onderwerp de student wil behandelen mogen ook de overige begeleiders (Bas Rodenburg, Camilla Hinde en Marc Naguib) benadert worden.
Start organisatie thesis: Maakt niet uit, bedenk wel dat als een student veldwerk wil doen dat dit in de maanden maart t/m juni wordt uitgevoerd (hiervoor moet dus de thesis geregeld zijn).
Presentatie thesis proposal: Ja
Meer informatie is hier te vinden.

Business Economics Group (BEC)
Contactpersoon thesis: Monique Mourits
Contactpersoon stage: Monique Mourits
Start organisatie thesis: Uiterlijk 2 maanden voor beoogde aanvangstijdstip
Presentatie thesis proposal: Ja
Meer informatie is hier te vinden.

Cell Biology and Immunology Group (CBI)
Contactpersoon thesis: Edwin Tijhaar
Contactpersoon stage: Maria Forlenza
Start organisatie thesis: Uiterlijk 6 maanden voor beoogde aanvangstijdstip
Presentatie thesis proposal: Nee
Meer informatie is hier te vinden.

Experimental Zoology Group (EZO)
Contactpersoon thesis: J. L. van Leeuwen (afspraak maken bij Annemarie Hofs)
Contactpersoon stage: J. L. van Leeuwen (afspraak maken bij Annemarie Hofs)
Start organisatie thesis: Ongeveer 3 maanden van tevoren.
Presentatie thesis proposal: Aanvangs-, midterm- en eindcolloquium.

Host-Microbe Interactomics (HMI)
Contactpersoon thesis: Peter van Baarlen
Contactpersoon stage: Peter van Baarlen
Start organisatie thesis: Geen beperkingen
Presentatie thesis proposal: Ja
Meer informatie is hier te vinden. 

Human and Animal Physiology (HAP)
Contactpersoon thesis: Sander Grefte (afspraak maken via secretariaat)
Contactpersoon stage: Katja Teerds (afspraak maken via secretariaat)
Start organisatie thesis: Maakt niet uit, maar lang van tevoren zijn meer opties beschikbaar.
Presentatie thesis proposal: Ja
Meer informatie mbt het regelen van de thesis vind je hier.
Meer informatie mbt het regelen van de stage vind je hier

Marine Animal Ecology (MAE)
Contactpersoon thesis: Tinka Murk (oriënterend), Lisa Becking (duidelijk beeld onderwerp), Ronald Osinga (duidelijk beeld onderwerp).
Contactpersoon Stage: Tinka Murk
Start organisatie thesis/stage: Zo snel mogelijk zodra je weet dat je deze bij MAE wilt volgen.   
Presentatie thesis proposal: ja
Onderwerpen kunnen variëren van moleculair onderzoek tot ecologisch veldonderzoek, maar ook dier experimenteel onderzoek.  

Quantitative Veterinary Epidemiology (QVE)
Contactpersoon thesis: Klaas Frankena
Contactpersoon stage: Klaas Frankena
Start organisatie thesis: 6 maanden voor aanvang van de thesis
Presentatie thesis proposal: Ja

Resource Ecology Group (REG)
Contactpersoon thesis: Fred de Boer
Contactpersoon stage: Fred de Boer
Start organisatie thesis: 6 maanden voor aanvang van de thesis
Presentatie thesis proposal: ja
Meer informatie is hier te vinden. 

Voor meer informatie en vragen over de internship kan je ook terecht bij de Sticie (veetelers.sticie@wur.nl), de opleidingsdirecteur, Rene Kwakkel, en de studieadviseurs; Sander Kranenbarg en Dieuwertje Lont.