Paarden Fokkerij Club (PFC)

Hoofdsponsor:

 

Sponsor:

Heeft uw bedrijf interesse in sponsoring van de PFC? Mail ons: veetelers.pfc@wur.nl

Volg ons nu op Facebook en Instagram, en mis niks van onze activiteiten!

 

 

 

Ondervereniging voor paardenhouderij
Aantal leden: ±125

Wie zijn wij?

De Paarden Fokkerij Club, PFC, is de paardgerichte ondervereniging van Studievereniging “De Veetelers”. Hoewel de naam doet vermoeden dat wij ons vooral bezighouden met de fokkerij, komen bij de PFC alle aspecten van de paardensector aan bod.

Onze leden bestaan uit studenten Dierwetenschappen, wij als PFC hebben als doel onze studenten meer praktijkervaring te geven naast onze kennis die we opdoen in de collegebanken. Dit doen we door verspreid door het hele jaar excursies naar verschillende paardenevenementen, klinieken, stoeterijen en andere bedrijven te organiseren. Daarnaast wordt er jaarlijks een beginnersles georganiseerd en vindt er voor de gevorderde ruiters een les of clinic plaats. Bij het organiseren van interessante en gezellige activiteiten vindt de PFC het vooral belangrijk dat er ook iets geleerd kan worden. Daarnaast organiseren we jaarlijks een informatieve thema- of discussieavond, waarin een onderwerp uit de categorie 'paard' besproken wordt. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële steun die we krijgen van onze sponsoren Pavo en Barefoot.

Afgelopen collegejaar 2016-2017 hebben we veel verschillende activiteiten georganiseerd. Jumping Amsterdam werd bezocht en we reisden af naar Den Bosch voor een hengstenkeuring. Er werd een lezing georganiseerd over het ultieme sportpaard. Verder was er een gevorderdenclinic en een excursie over diverse huisvestingssystemen. Het jaar werd afgesloten met een Buitex.

Wat kun je dit jaar verwachten? In het collegejaar 2017-2018 brengen wij een bezoek aan de voerfabriek van Pavo. Daarnaast staat er een introductieles grondwerk op het programma en wordt er een nog in te vullen educative activiteit gepland. In de vierde periode zullen wij ons 6e lustrum vieren, met onderandere een openingsborrel, educatieve excursie, gevorderdenrit en een symposium. In periode 6 zullen we het jaar afsluiten met een binex! We hebben onzettend veel zin in komend jaar met alle leuke en leerzame activiteiten en zien jullie hier graag terug. 

Wil je naast je studie in Wageningen nog iets extra's en op het gebied van de paardenhouderij je kennis uitbreiden, word dan lid van de PFC!

foto van PFC Veetelers.

Met hinnikende groet,
Namens het bestuur van de PFC,

Joëlle Benschop
Charlotte Franken (contactpersoon)

Amber Groenewoud 
Lianne Nijs 
Joanne Tijssen

Paarden Fokkerij Club | Horse Breeding Association

Wageningen University
Mail: veetelers.pfc@wur.nl

LUSTRUM PFC - UNIEK

Alweer 30 jaar geleden werd de PFC opgericht en dit moet natuurlijk gevierd worden. Van 20 februari 2018 tot en met 6 maart 2018 heeft ons 6e lustrum: ‘UNIEK’ plaats gevonden. Hieronder volgt een overzicht:

20 februari 2018 - Opening @ Café LUCA – ‘Beer, because you’ll never own a pony’

Deze spetterende opening begon met een quiz speciaal voor leden over de paardensector, de PFC en andere paardenweetjes. Hierna openden de deuren voor alle leden van "De Veetelers" en barstte het feest los.

22 februari 2018 – Ledenactiviteit

Om de sociale contacten tussen de PFC leden te bevorderen werd er tijdens het lustum een acitivteit speciaal voor leden georganiseerd. Het was gezellig in het zaaltje onder Asserpark en onder het genot van een drankje, popcorn en andere snacks werd er, uiteraard, een paardenfilm gekeken! Een moment van ontspanning in de drukke lustrumweken!

27 februari 2018 - Dagexcursie @ De Lingehoeve en Fenella Doesburg

Tijdens deze dagexcursie zijn wij bij dierenkliniek De Lingehoeve en bij dierenarts en osteopaat Fenella Doesburg langs geweest. Bij de Lingehoeve kregen we een rondleiding in de kliniek krijgen en daarnaast een mini-cursus EHBO bij paarden. Fenella gaf een cursus bewegingsleer, zowel theorie als praktijk. 

1 maart 2018 – Reining les @ Wendy van Osch

Als gevorderdenrit hebben we een echte western reiningles bij Wendy van Osch mogen volgen. De spins, stops en rollbacks werden geoefend en de middag was door iedereen als erg leuk ervaren!

6 maart 2018 – Symposium @ C214 Forum

Deze avond spraken Suzy Deurinck en Rachael Draaisma:

  • Suzy Deurinck is oud-dierwetenschapper, na haar studie is ze gestart met haar eigen bedrijf dat zich bezighoudt met emoties, gedrag & welzijn van paarden. Ze is trainer en geeft lezingen met een wetenschappelijke insteek.
  • Rachaël Draaisma is trainer en gedragsdeskundige voor paarden. Zij focust zich voornamelijk op kalmerende signalen bij paarden en heeft hierover een boek geschreven met de titel ‘Language signs & calming signals of horses- recognition and application’.