Enquêteurs duurzame gewasbescherming (CLM)

Type: 

Sector: 

CLM zoekt studenten

- voor afnemen van telefonische enquêtes

- werkend vanuit huis

- met kennis van teelt en gewasbescherming

- en bij voorkeur ervaring met het afnemen van enquêtes

Achtergrond van de opdracht

In 2017 en 2018 wordt, in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), een tussenevaluatie van het gewasbeschermingsbeleid gehouden. Hierbij wordt onderzocht in hoeverre de doelen in de 2e Nota Duurzame Gewasbescherming (2013-2023) al zijn gerealiseerd. Onderzoeksbureau CLM is verantwoordelijk voor het telefonisch enquêteren van 1000 telers uit verschillende sectoren. In samenwerking met onder andere het PBL en TNO is hiervoor een enquête ontwikkeld.

Twee belangrijke onderzoeksvragen hierin zijn:

- welke kennis over (maatregelen voor) duurzame gewasbescherming is aanwezig bij telers?

- in welke mate worden maatregelen door de telers toegepast?

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het afnemen van telefonische enquêtes. Dit kan gedaan worden vanuit huis. De antwoorden worden ingevoerd in Excel. Van CLM krijg je een telefoon en een headset gedurende de periode van het enquêteren.

De enquêtes worden afgenomen op een handig moment voor de telers: dit betekent dat er vooral rond koffietijd, lunch en tussen 18.00-20.30 gebeld zal moeten worden.

Je wordt intensief begeleid door CLM. Er vindt op verschillende momenten overleg plaats met CLM. Ongeveer 3-4 keer zullen alle enquêteurs bij elkaar komen in Culemborg om ervaringen uit te wisselen.

Planning

De start- en einddatum van de werkzaamheden worden bepaald in overleg. De enquêtes worden afgenomen in de periode oktober-februari, als het voor telers relatief rustig is. De planning is als volgt:

Activiteit

Kennismaking en bespreking opdracht: oktober 2017

Instructie aan enquêteurs (door CLM): oktober 2017

Uitvoering telefonische enquête: november en december 2017 en januari en februari 2017

Gezocht

Wij zoeken studenten met kennis van plantaardige teelten en gewasbescherming en bij voorkeur ervaring met het afnemen van enquêtes. Mocht je deze ervaring niet hebben, maar lijkt het jou een erg leuke klus; schroom dan niet om contact op te nemen. In een gesprek bepalen we dan of het iets voor je is.
 

Vergoeding

Voor het uitvoeren van de enquêtes geldt een uurvergoeding van ca. €12,50 + vergoeding van reiskosten (indien je geen OV-kaart hebt).

Interesse?

Neem voor meer informatie contact op met CLM, Erwin Hoftijser, ehoftijser@clm.nl of 0345-470745.

Je reactie ontvangen we graag uiterlijk woensdag 18 oktober. Je kunt deze richten aan: llageschaar@clm.nl