PhD position antibioticareductie ILVO

Doctoraatsbursaal ROADMAP: Rethinking Of Antimicrobial Decision-systems in the Management of Animal Production
 
Vacaturenummer: EV/2019/012/L&M Deze doctoraatsbeurs situeert zich binnen het Europess Horizon 2020 project ‘Roadmap’. Je staat in voor het uitvoeren van de onderzoeksgerelateerde taken van ILVO binnen het 4 jaar durende project, en dit in samenwerking met de verschillende Vlaamse en Europese onderzoeks- en praktijkpartners. Gedurende deze periode zul je werken aan een doctoraatsmanuscript. De tewerkstellingsplaats is ILVO – Burg. Van Gansberghelaan 115/2, Merelbeke, maar er kunnen ook onderzoeksactiviteiten plaatsvinden bij de andere projectpartners.

Situering van het project

ROADMAP heeft tot doelstelling het stimuleren van een voorzichtiger en verantwoordelijker gebruik van antibiotica in de veehouderij, teneinde het risico op antibioticaresistentie terug te dringen. Antibioticaresistentie is een sterk opkomend probleem voor zowel de humane als de dierlijke gezondheid. Men schat dat er in Europa zo’n 33 000 doden per jaar vallen door antibiotica; met daarbovenop een veelvoud mensen die langdurig ziek zijn en eveneens sterfgevallen en productieverliezen in de veehouderij. Wereldwijd is het probleem zelfs veel groter en wordt het aantal doden op 700 000 per jaar geschat. Antibioticaresistentie is sterk gelinkt aan het gebruik. Een te hoog gebruik en een ondoordacht gebruik zoals het verkeerde type antibiotica, zowel in de dierlijke als in de humane geneeskunde, zijn – hoewel niet de enige – de belangrijkste oorzaken van antibiotica resistentie. ROADMAP heeft als doel het gebruik in de dierlijke geneeskunde te verbeteren. ROADMAP is een project dat zich inschrijft in de ‘One Health’ gedachte, de idee dat interdisciplinaire samenwerking nodig is om de gezondheid van dieren, mensen en de omgeving te verbeteren omdat ze allen gelinkt zijn. In het verleden zijn er reeds zeer veel studies geweest binnen de disciplines veterinaire epidemiologie en diergeneeskunde naar de link tussen gebruik van antibiotica en resistentie, het opsporen van resistentie, alternatieven voor antibotica en preventief gezondheidsmanagement. In ROADMAP ligt de focus op sociaal-economische onderzoeksdisciplines. We trachten via sociaal-economisch onderzoek inzicht te verwerven in omstandigheden die een voorzichtiger en verantwoorder gebruik van antibiotica stimuleren. Hierbij gaan we systemisch te werk, waarbij alle schakels onderzocht worden, van de landbouwers en de dierenartsen, over de producten van antibiotica en voeder, tot de advisering en het beleid. We streven naar nieuwe inzichten wat betreft, bijvoorbeeld, nieuwe adviseringssystemen, regulering die het gebruik va antibiotica ontmoedigt, economische incentieven voor het gebruik van preventieve maatregelen zodat er minder nood is voor antibiotica, effectieve communicatie tussen dierenartsen en landbouwers en nieuwe beleidsmaatregelen.Het project wordt uitgevoerd door een Europees consortium bestaande uit 17 partners. Binnen Vlaanderen wordt het onderzoek uitgevoerd door ILVO, in samenwerking met Diergezondheidszorg Vlaanderen (DGZ). De geplande onderzoeksactiviteiten zijn multidisciplinair en omvatten kwalitatieve technieken zoals diepte-interviews, focusgroepen en participatieve observatie en kwantitatieve methoden zoals survey-onderzoek en economische modellering. Binnen ILVO zoeken wij een gedreven en gemotiveerde onderzoeker met kennis, ervaring of minstens affiniteit in de sociaal-economische aspecten van landbouw en veehouderij. De onderzoeksactiviteiten die meer veterinaire kennis vereisen worden in hoofdzaak uitgevoerd door de andere Vlaamse partner DGZ, maar nauwe samenwerking is vereist.De kandidaat zal gevraagd worden om tijdens het projectonderzoek ook te werken aan een doctoraat, onder begeleiding van senior onderzoekers van ILVO en een universitaire promotor. Naast de specifieke onderzoeksactiviteiten binnen het project passen het schrijven van rapporten en wetenschappelijke papers, literatuuronderzoek, en het presenteren van resultaten op (inter)nationale studiedagen en congressen ook binnen de opdracht.

Je competentie profiel

 • Je hebt een universitair diploma (Master) in de bioingenieurswetenschappen, sociologie, diergeneeskundige wetenschappen, sociale geografie, of gelijkwaardige opleidingen, met tenminste de vermelding 'onderscheiding'.
 • Studenten in het laatste jaar van deze opleidingen kunnen eveneens solliciteren. Eventuele aanwerving gebeurt dan uiteraard onder voorbehoud van het behalen van het diploma en kan pas starten hierna.
 • Je voldoet aan de generieke voorwaarden voor het uitvoeren van een PhD

Je vaktechnische en algemene competenties

 • Je hebt kennis van landbouw in het algemeen; kennis van veehouderij in het bijzonder strekt tot aanbeveling
 • Kennis van en/of ervaring met sociaaleconomisch onderzoek binnen de landbouw is een pluspunt.
 • Kennis van en/of ervaring met diergezondheid in het algemeen en antibioticagebruik en -resistentie in het bijzonder is een pluspunt
 • Je hebt een sterke interesse in landbouw, veehouderij en een gedrevenheid om bij te dragen aan de verbetering van productieprocessen voor duurzamer en gezonder voedsel
 • Je hebt een sterke interesse in alle aspecten van wetenschappelijk onderzoek.
 • Je kan vlot communiceren: zowel met mensen uit de industrie zoals landbouwers en dierenartsen als met onderzoekers. Je bent sociaal vaardig en schrikt er niet voor terug om het woord te nemen in groep en discussies te leiden.
 • Je spreekt en schrijft vlot in het Nederlands en Engels.
 • Je bent zelfstandig en besluitvaardig. Je bent sterk in zelforganisatie en snel in het aanleren van nieuwe competenties.
 • Je bent in het bezit van rijbewijs B.

Ons aanbod

 • Een PhD beurs binnen ILVO voor 4 jaar met als streefdatum start tewerkstelling 1/06/2019. Dit is de geplande start van het onderzoeksproject; in onderling overleg kan deze startdatum beperkt uitgesteld worden naar een latere datum.
 • De doctoraatsbeurs (gesitueerd binnen het Europese Horizon 2020 project ROADMAP.) wordt initieel verleend voor 1 jaar en is mits gunstige evaluatie verlengbaar tot 4 jaar. De beurs is vrij van personenbelasting, maar draagt wel bij aan uw sociale zekerheid (bv. pensioen). Het netto beursbedrag bedraagt 2.240,55€(bruto 2.577.42€) voor de eerste 2 jaar. Voor de laatste 2 jaar is dat 2.323,66€netto (bruto 2.673,02€).

Wijze van kandidaatstelling

Deze doctoraatsbeurs blijft beschikbaar tot de geschikte kandidaat is gevonden. Om te solliciteren mail je een motivatiebrief met CV naar: Erwin Wauters – senior wetenschappelijke onderzoeker Eenheid Landbouw en Maatschappij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:
 • Erwin Wauters, senior onderzoeker - T 09 272 23 47 – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voor meer informatie over de selectieprocedure en/of arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij:
 • Caroline Buyst, HR specialist - T 09 272 25 12 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.