(junior) Projectmedewerker (Boerenverstand)

Type: 

Sector: 

Boerenverstand is een adviesbureau opererend in de duurzame landbouw, gespecialiseerd in (Europese) grondgebonden landbouw, hoofdzakelijk melkveehouderij. We focussen ons op meer duurzaamheid door het stimuleren van meer vakmanschap én boerenverstand. Dit vertaalt zich onder andere naar tools die duurzaamheid praktisch en rendabel moeten maken voor de boer. Producten als de Kringloopwijzer, de Rantsoenwijzer en de Bodemconditiescore. Opdrachtgevers zijn vaak provincies, waterschappen of het Ministerie van LNV. De laatste jaren werkt Boerenverstand steeds meer voor melkfabrieken om concreet invulling te geven aan hun duurzaamheidsopgaven.

Onze opdrachten lopen uiteen van pilots met ‘voorloperboeren’ rondom rantsoenen, bodem en biodiversiteit, tot beleidsverkenningen met betrekking tot GLB, pachtvoorwaarden, waterkwaliteit en gebiedsontwikkeling. Maar we doen meer. Zo werken we aan duurzame stallenbouw samen met (landschaps)architecten, aan nieuwe bodemsensoren, weidevogelbeheer en aan innovatieve manieren om het verdunnen van mest met water te borgen. Dat alles op een manier zodat niet alleen de maatschappij, maar ook de boer meer aan duurzaamheid gaat verdienen.

We zijn op zoek naar een nieuwe medewerker die past binnen een dynamische werkomgeving. Iemand met verstand van zaken, die communicatief sterk is, zowel richting de boerenpraktijk als richting beleid en wetenschap. Een 9-tot-5-mentaliteit past niet bij ons bedrijf. Sterker nog, je krijgt van ons alle vrijheid om zelf zowel je tijd als ook je functie verder vorm en inhoud te geven. We zoeken dan ook vooral naar een sterke en gedreven persoonlijkheid. Iemand met hbo- of wo-niveau die handig is met sociale media en met overtuigingskracht voor een groep (boeren) kan presenteren. Ons kantoor is gevestigd in het centrum van Utrecht, het werkgebied is heel Nederland.

Lijkt je dit wat? Kijk ook eens rond op onze website, bel mij als je vragen hebt en stuur je motivatie met CV naar: frank@boerenverstand.nl  Graag een reactie voor 16 maart 2018.

Boerenverstand
Frank Verhoeven
Postbus 114
3500 AC Utrecht
+31 (0) 6 2000 3239
www.boerenverstand.nl