Projectmedewerker Stimuland

Type: 

Sector: 

Stimuland is een zelfstandige organisatie die wil bijdragen aan een vitaal platteland in Oost-Nederland: sociaal-economisch en ecologisch duurzaam, een aangenaam gebied om te wonen, te werken en te leven. Projecten worden ontwikkeld en georganiseerd om een perspectiefvolle landbouw te stimuleren, de plattelandseconomie te versterken en de leefbaarheid op het platteland en de verbondenheid tussen mensen te vergroten. Stimuland verbindt beleid en praktijk en is de motor achter het versterken van zelfredzaamheid: ondersteuning is erop gericht het maximale uit de zelfwerkzaamheid van bewoners en ondernemers te halen. Wij zien daarvoor kansen door mensen bij elkaar te brengen, over (organisatie)grenzen heen. Daarmee ontstaan nieuwe netwerken en nieuwe perspectieven.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

PROJECTMEDEWERKER

Samen met je collega’s draag je zorg voor de uitvoering van activiteiten. Het betreft een generieke functie waarbij je zowel ingezet kan worden op projecten in het sociaal domein, plattelandsontwikkeling en de agrarische sector. Een voorbeeld van een project waar op korte termijn behoefte aan versterking is, betreft de ondersteuning van de jongerenvereniging Plattelands Jongeren Gelderland (PJG). Als projectmedewerker ondersteun je (agrarische) jongerenverenigingen en hun bestuurders in Gelderland, schrijf je artikelen voor ledenbladen en organiseer je diverse bijeenkomsten. Ook neem je deel aan diverse netwerken in Gelderland waarin je de PJG vertegenwoordigt en treed je in contact met politici en medewerkers van overheden. Je wordt betrokken bij projectontwikkeling. Daarnaast maak je deel uit van een regioteam van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland, waar PJG onderdeel van uitmaakt, om initiatieven van jongeren te ondersteunen.

Functie-eisen
• Affiniteit met het platteland en met jongeren.
• Onze voorkeur gaat uit naar iemand die qua leeftijd aansluit bij de doelgroep.
• Eerste of tweede stap in carrière.
• Je bent thuis in netwerken en het uitzetten van nieuwe lijntjes.
• Je beschikt over een HBO/academisch denk- en werkniveau.

Binnen Stimuland werken wij met functieprofielen en competenties. De kerncompetenties die je dient te bezitten zijn: netwerkgerichtheid, ondernemerschap, organisatie bewustzijn en samenwerken. De functiegerichte competenties die wij graag bij onze nieuwe collega zien zijn: durf, dynamiek en resultaatgerichtheid.

Informatie & sollicitatie

Als bovenstaande je aanspreekt, heeft Stimuland als werkgever een dynamische en resultaatgerichte functie voor je in een professionele en gedreven organisatie. Het gaat in eerste instantie om een dienstverband voor bepaalde tijd, voor 32 uur per week. Fulltime is ook bespreekbaar.

Nadere informatie kun je inwinnen bij mevrouw R.M. Haverkamp, Personeelsfunctionaris, M (06) 23 64 40 62. Jouw sollicitatie kun je tot 26 november 2018 mailen aan Stimuland: info@stimuland.nl
De sollicitatiegesprekken worden gepland in week 49.