De opleiding Dierwetenschappen heeft het zogenaamde ‘major-minorsysteem’. Zoals uitgelegd bij het BSc-programma bestaat de opleiding uit twee majors: de 'Management and Care' en 'Biological Functioning of Animals' major. Daarnaast kan in het derde studiejaar ook uit verschillende minors gekozen worden. Een minor is een samenhangend pakket van vakken, vaak met enkele vakken buiten de eigen opleiding, zodat studenten breder opgeleid worden en zich alvast in een bepaalde richting oriënteren. Een minor omvat 24 ECTS (studiepunten), dat zijn vier vakken, deze kunnen gevolgd worden in één semester van het derde studiejaar. Een overzicht van alle minors is hier te vinden.