Bestanden

Op deze pagina kun je handige bestanden vinden, waaronder een declaratieformulier, belhulp, concept contract, notuleerrichtlijnen, penningmeester richtlijnen en een format incassolijst.

Belhulp document

Download

Concept contract onderverenigingen

Download

Declaratieformulier

Download

Format incassolijst

Download

Notuleerrichtlijnen

Download

Penningmeester richtlijnen

Download